Hem » Produkter » Bad » Spackel » Primer & Tillbehör » Primer » Multi Binder 2,5L

Multi Binder 2,5L

440 kr

Särskild dispersion som ökar flexibiliteten och vidhäftningen
LIP Multibinder används som tillsatsmedel till LIP fäst-/fog-/spackelmassor (se teknisk information) för att öka vidhäftning och elasticitet där eventuella rörelser och andra påfrestningar i underlaget.
Artikelnr: 3077 Kategorier: ,
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Ladda ner:

LIP Fogmassor: Blanda vatten och LIP Multibinder i lika delar 1:1 (blandas väl), den blandningen ersätter den angivna vattenmängden för gällande LIP fog. Blanda fogmassan enligt anvisning på förpackning och produktblad.

Bearbetning av fogar: Den blandade fogmassan appliceras diagonalt över fogarna med t.ex. gummispackel eller fogbräda. De fogade ytorna ska tvättas med en hård fogsvamp. På den keramiska ytan är det viktigt att fogrester tvättas bort noga innan den torkat, om fogresterna hinner torka blir det svårare att rengöra den keramiska ytan. Kakel och klinker med öppna/porösa ytor som t.ex. tegelstensklinker, mattglaserat kakel, natursten etc. kan vara olämpliga för fogning med färgad fogmassa. När LIP Multibinder tillsätts till fogmassa förlängs härdningstiden.

OBS! Det rekommenderas inte att efterströ fogarna när LIP Multibinder tillsätts. Det rekommenderas också att sammanhängande ytor endast fogas med en blandningstyp, då fogmassa som tillsatts LIP Multibinder kan avvika en aning i färg jämfört med fogbruk som endast blandats med vatten. Följ kakeltillverkarens anvisningar vid fogning av kakel och klinker.

LIP Fästmassor: Blanda vatten och LIP Multibinder i lika delar 1:1 (blandas väl), den blandningen ersätter den angivna vattenmängden för gällande fästmassa. Den färdigblandade produkten får en större elasticitet och ökad vidhäftning samt en smidigare konsistens än när endast vatten tillsätts. När LIP Multibinder tillsätts till fästmassa förlängs härdningstiden.

LIP Spackelmassor: Blanda 5 delar vatten och 1 del LIP Multibinder (1:5 blandas väl), den blandningen ersätter den angivna vatten mängden för gällande spackelmassa. Vid användning av ̈handspackel ̈ får den färdigblandade produkten en större elasticitet och ökad vidhäftning samt en smidigare konsistens än när endast vatten tillsätts.

Vid användning av självnivellerande spackel påverkas spacklets flytförmåga negativt men den färdigblandade produkten får en större elasticitet och ökad vidhäftning än när endast vatten tillsätts. När LIP Multibinder tillsätts till spackelmassor förlängs härdningstiden.

Varumärke

Storlek

Arbetstemperatur

+10°C – +30°C

Gång-/fogningsbar

Efter 1–2 dygn, beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Vätskeblandning för fogmassor:
1 del LIP Multibinder och 1 del vatten.
5 kg LIP Fogmassa, ca. 0,65 liter LIP Multibinder och 0,65 liter vatten.
5 kg LIP Klinkerfog, ca. 0,38 liter LIP Multibinder och 0,38 liter vatten.
5 kg LIP Multifog, ca. 0,50 liter LIP Multibinder och 0,50 liter vatten.

Vätskeblandning för fästmassor:
1 del LIP Multibinder och 1 del vatten.
5 kg LIP Kakelfix, ca. 0,55 liter LIP Multibinder och 0,55 liter vatten.

5 kg LIP Multi Kakelfix grå, ca. 0,75 liter LIP Multibinder och 0,75 liter vatten.
5 kg LIP Multi Kakelfix vit, ca. 0,70 liter LIP Multibinder och 0,70 liter vatten.
5 kg LIP Multi Kakelfix Lätt, ca. 1,68 liter LIP Multibinder och 1,68 liter vatten.
5 kg LIP Snabbfix, ca. 0,60 liter LIP Multibinder och 0,60 liter vatten.
5 kg LIP Flytfix Lätt, ca. 0,88 liter LIP Multibinder och 0,88 liter vatten.
5 kg LIP Naturstensfix, ca. 0,60 liter LIP Multibinder och 0,60 liter vatten.

Blandningen kan justeras med vatten.
Önskas större flexibilitet kan vattnet uteslutas.

Varukorg
Rulla till toppen