Hem » Produkter » Bad » Spackel » Primer & Tillbehör » Primer » Betong Binder 2,5L

Betong Binder 2,5L

665 kr

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong
LIP Betongbinder:
  • Vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inomhus och utomhus.
  • Används som tillsats till cementbaserat bruk och betong och ökar bearbetbarheten.
  • Kan dessutom användas som tillsatsmedel i putsbruk, och ger ökad flexibilitet och tryckhållfasthet när den tillsätts i bruket.
  • Viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.
  • Minskar risken för sprickbildning i murbruket/put­s-ytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.
Artikelnr: 3078 Kategorier: ,
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Skakas väl innan användning
OBS! LIP Betongbinder ska alltid spädas med 1 del binder och 3 delar vatten innan användning (blandningsvätska).

Blandningsförhållande som putsbruk:
1 del sand/grus blandas med 1 del cement. Tillsätt blandningsvätska tills massan uppnår en lämplig konsistens. Arbeta ner putsslamman ordentligt i underlaget. Putsning görs sedan vått i vått. Om du putsar flera gånger, ska underlaget bestrykas med putsslamman mellan varje nytt skikt.

Blandningsförhållande som tillsats till murbruk:
1 del cement blandas med 2–3 delar sand/grus. Tillsätt blandningsvätskan tills massan uppnår önskad konsistens. Bred sedan ut murbruket på vanligt sätt.

Blandningsförhållande som tillsats till LIP Finbetong:
Tillsätt cirka 2,0 liter blandningsvätska till 25 kg LIP Finbetong motsvarande 0,5 liter. LIP Betongbinder.

Blandningsförhållande för sluring/ slamma till spackling eller gjutning:
Vid användning på ytor utomhus eller ytor med tillskjutande markfukt blandas 1 volymdel LIP 228, 229, 248, 250 eller Rotbruk med 1 volymdel blandningsvätska till jämn konsistens. Sluringen/ slamman kvastas noggrant in i underlaget, spacklingen/gjutningen appliceras när slamman/sluringen är torr. Om det krävs flera behandlingar slammas ytan mellan varje nytt lager.

Varumärke

Storlek

Arbetstemperatur

+10 °C – +25 °C

Typ

Bindemedel

pH-värde

6 – 7

Materialåtgång

Cirka 10–12 % LIP Betonbinder i förhållande till cementvikten.
Som vidhäftningsslamma: 0,1 l/m²/ skikttjocklek.
Som tillsats i murbruk: 0,3–0,4 l/10 l bruk.

Varukorg
Rulla till toppen