Hem » Produkter » Bad » Spackel » Spackel & Bruk » Flytspackel » 255 Avjämning 20kg

255 Avjämning 20kg

398 kr

Cementbaserad, självnivellerande, grovkornig golvspackelmassa
Artikelnr: 3114 Kategorier: , , ,
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

20 kg LIP 255 blandas med 3,6–4 liter rent, kallt vatten. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den långsamt upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska läggas ut.

LIP 255 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och flyter bra ihop att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning. Vid läggning med pump används särskild skruv/ blandningspump. Vattenmängden ställs in för ett vatteninnehåll på 19 %. Kontrollera regelbundet vattenmängden med hjälp av ett flytprov. Flytförmågan ska vara 130–140 mm med flytring enligt DS/EN 12706. Kontrollera att massan är homogen och inte separerad. Vid uppbyggnad av fall kan vattenmängden minskas med 10–20 %, bero- ende på fallets lutning.

OBS! Låg temperatur förlänger och hög temperatur förkortar bearbetnings- och härdningstiden. Avjämningsmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten. En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ev. slambildning och sprickor. Avjämningsmassan ska skyddas mot värme, sol och drag. Vid täta beläggningar får fuktinnehållet inte överstiga 85 % RF. När en påse har öppnats ska den stängas noga och användas så snart som möjligt. Alla angivna härdningstider förutsätter ett torkningsklimat på 20 oC och 50 % RF med visst luftutbyte.

Dokument

Arbetstemperatur

+10 °C till +25 °C

Blandningsförhållande

0,18–0,2 liter vatten per kg pulver, motsvarande 3,6–4 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

20–30 minuter vid 20 °C

Gångbar

Efter cirka 2–3 timmar vid 20 °C

Klar för plattsättning

Min. 24 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek

3–60 mm i ett arbetsmoment

Klar för tätbeläggning

2–4 dygn beroende på skikttjocklek

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Cirka 1,8 kg pr. m2/mm

Densitet

Cirka 2,1 kg/liter uppblandad

Varukorg
Rulla till toppen