Hem » Produkter » Bad » Spackel » Spackel & Bruk » Handspackel & Väggspackel » 245 Rep.Fallbyggnadsbruk 15kg

245 Rep.Fallbyggnadsbruk 15kg

438 kr

9%
Cementbaserad, krympfri, spänningsfattig, plastförstärkt och snabbhärdande
LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m. OBS: Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.
Artikelnr: 3067 Kategorier: , , ,
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Åtgångskalkylator

Ladda ner:

15 kg LIP 245 blandas i förhållandet 0,22 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,3 liter/15kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa.

Blandningstiden är cirka 2–3 minuter. Efter att den har fått vila i 5 minuter rör du i massan igen. Den är sedan klar att använda. LIP 245 är lätt att lägga ut med en slät spackelspade och kan skäras/jämnas till under härdningsfasen.

Om LIP 245 läggs utan beläggningar (mattor, vinyl el.dyl.) bör en ytbehandling utföras med betongfärg eller liknande.

LIP 245 kan förarbetas i ca 15 minuter vid 20 °C, lägre och högre temperaturer förkortar förarbetningstiden. Vid skikttjocklek på minst 8 mm kan avjämningsmassan fyllas enligt följande: 30 % sand (kornstorlek 0–4 mm).

Skikttjocklek på minst 16 mm: 50 % sand (kornstorlek 0-8 mm). Skikttjocklek på minst 20 mm: 100 % sand (kornstorlek 4–8 mm).

Avjämningsmassan bör skyddas mot överdriven torkning vid drag, hög rumstemperatur, solstrålar och liknande. LIP 245 kan förberedas vid temperaturer över 10 °C och ska förvaras torrt.

Varumärke

Storlek

Arbetstemperatur

+5°C – +25°C

Blandningsförhållande

0,22 liter vatten/kg pulver motsvarande til 3,3 liter vatten/15 kg säck

Bearbetningstid

Ca. 15 min. vid 20°C

Gångbar

Efter ca. 90 min. vid 20°C

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 – 3 timmar vid 20°C

Klar för tätbeläggning

24 timmar

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Materialåtgång

1,6 kg/ m²/mm

Tryckstyrka

35-45 N/mm²

Skikttjocklek

1-50 mm

Varukorg
Rulla till toppen