Hem » Produkter » Bad » Spackel » Spackel & Bruk » Flytspackel » 222 Avjämning 20kg

222 Avjämning 20kg

383 kr

18%
Cementbaserad, självnivellerande golvspackelmassa
LIP 222 Självnivellerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramiskt kakel, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 222 läggas när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 2 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 222 ska inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 222 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem.
Artikelnr: 3064 Kategorier: , , ,
23 550 kr
21 165 kr
18 109 kr
15 440 kr
12 746 kr
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Ladda ner:

LIP 222 blandas i förhållandet 0,2 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4,0 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande.

Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska läggas ut.

LIP 222 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och flyter så bra ihop att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning.

Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en piggroller används så att ytan blir helt jämn. LIP 222 kan också läggas med pump.

Observera att lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetningstiden. En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ev. slambildning och sprickor.

Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, bland annat golvärme samt direkt solstrålning och drag etc. Spackelmassan får inte täckas med plast under härdning.

LIP 222 kan bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C och 25 °C. Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 6 kg ugnstorkad kvartssand 0,3 – 1 mm tillsättas 20 kg LIP 222.

När sand tillsätts är vattenåtgången oförändrad och man får en minskad flytförmåga. I golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.

Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.

Om LIP 222 används utan toppbeläggning med t.ex. klinker, kakel, vinyl eller liknande rekommenderas att ytan behandlas med t.ex. LIP Primer 54 eller en lämplig golvfärg.

Vid uppbyggnad av fall ska vattenmängden minskas med 10–20 %, beroende på fallets lutning.

Varumärke

Storlek

Arbetstemperatur

10 °C – 25 °C

Blandningsförhållande

0,2 liter vatten/kg pulver, motsvarande 4 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

20–30 minuter vid 20 °C

Gångbar

Cirka 2–3 timmar vid 20 °C

Klar för plattsättning

Cirka 3-4 timmar vid 20 °C

Klar för tätbeläggning

Efter min. 24 timmar vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Cirka 1,7 kg per m2/mm

Tryckstyrka

30–35 N/mm²

Varukorg
Rulla till toppen