Hem » Produkter » Bad » Spackel » Spackel & Bruk » Flytspackel » 210 Avjämning 20kg

210 Avjämning 20kg

485 kr

Cementbaserad, självnivellerande golvspackelmassa
LIP 210 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 210 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 1 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 210 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 210 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.
Artikelnr: 3062 Kategorier: , , ,
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Åtgångskalkylator

Ladda ner:

LIP 210 blandas i förhållandet 0,23 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4,5 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande.

Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Den färdigblandade spackelmassan hälls ut på golvytan. Man ska alltid börja i det område där det tjockaste skiktet ska appliceras ut.

LIP 210 är enkel att applicera också i mindre skikttjocklekar med tandspackel eller slät spackel och flyter så bra ihop att man normalt inte behöver göra någon efterspackling eller slipning.

Om golvspacklet efterbehandlas med färg eller liknande rekommenderas att en piggroller används så att ytan blir helt jämn.

LIP 210 kan också appliceras med pump.

 

OBS! Om man exempelvis avslutar med epoxi eller annan tät beläggning, ska det som minst göras en indikativ fuktmätning för att avgöra om fuktinnehållet ligger under 85 % RF.

Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/ härdningstiden.

En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slamoch sprickbildning.

Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, bland annat golvvärme samt direkt sol- strålning och drag mm.

 

Spackelmassan får inte täckas med plast under härdning. LIP 210 kan bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C och 25 °C.

Vid spackling av skikttjocklekar över 8 mm kan upp till 10 kg ugnstorkad kvartssand 0,3–1 mm tillsättas 20 kg LIP 210.

När sand tillsätts är vattenmängden oförändrad och man får en minskad flytförmåga.

I golvspackelmassa som börjat härda får inte ytterligare vatten tillsättas. Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.

Om LIP 210 används utan toppbeläggning med t.ex. klinker, kakel, vinyl eller liknande rekommenderas att ytan behandlas med t.ex. LIP Primer 54 eller en lämplig golvfärg.

Vid uppbyggnad av golvlutning kan vattenmängden minskas med 10–20 %, beroende på lutning.

Varumärke

Storlek

Arbetstemperatur

10°C–25°C

Blandningsförhållande

0,23 liter vatten/kg pulver motsvarande 4,5 liter vatten/20 kg säck

Bearbetningstid

Ca 20-30 min. vid 20 °C

Gångbar

Efter 45-60 min. vid 20 °C

Klar för plattsättning

Ca 2 timmar vid 20 °C

Klar för tätbeläggning

Efter min. 12 timmar vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

Ca 1,6 kg per m²/mm

Tryckstyrka

30–35 N/mm²

Varukorg
Rulla till toppen