Golvavjämning

Golvavjämning är en process för att skapa en slät yta på golvet, vilket är särskilt viktigt innan golvbeläggning. Innan du sätter igång, se till att du har alla nödvändiga verktyg och material till hands.

Golvavjämning

Nödvändiga verktyg:​

Nödvändiga produkter kan du köpa separat i vårt sortiment av spackel och tillbehör, eller som färdiga paket.

Steg-för-steg guide för golvavjämning:

Förberedelser

Rengör golvytan noggrant från smuts, damm och eventuella rester. Se till att ytan är torr innan du fortsätter.

Applicera Primer

Primer används för att förbättra vidhäftningen mellan golvavjämningsmassan och underlaget. Applicera med borste och se till att primern tränger in i underlaget. Följ instruktionerna på dunken och låt torka enligt rekommendationerna.

Montera armeringsnät 

Armeringsnät ska användas för mer stabilitet vid flytspackling på träbjälklag och golvspånskiva. Klipp ut för rör och golvbrunn med en avbitare. Armeringen överlappas med en hel ruta och spikas fast med fästmärlor, ca 10 st per armeringsnät. Om du ska lägga en värmeslinga så kan denna fästas i armeringsnätet med buntband.

Montera nivåmarkörer

Placera en laser med en horisontell linje i rummet, det hjälper dig att få ut en höjd över golvbrunnen. Mät ut höjd för nivåmarkören. Använd genom att klippa av markörerna till önskad höjd och därefter placera cirka 2-4 markör per m². Höjden på nivåmarkören avgör lutningen till golvbrunnen. Kontrollera att nivåerna stämmer, gärna med vattenpass. Fortsätt att placera markörer över hela golvet. Ju fler du monterar desto lättare blir det vid flytspacklingen. Fallet närmast golvbrunnen bör ligga 1:50 till 1:150. Övrig yta bör vara 1:100 till 1:200.

Blanda golvavjämningsmassan

Följ anvisningarna på förpackningen noggrant. Blanda tills du får en jämn och klumpfri konsistens. Flytsacklet blandas med borr och visp i 2-3 minuter till massan är klumpfri.

Applicera golvavjämningsmassan

Använd en spackelskrapa för att sprida ut massan jämnt över golvytan. Arbeta snabbt och effektivt för att undvika att massan börjar stelna innan den är jämnt fördelad. Flytspackla till överkant på alla nivåmarkörer.

Låt torka

Torktiden kan variera beroende på produkt och miljöförhållanden. Konsultera produktens anvisningar för exakta torktider.

Kontrollera ytan

Efter torkning, kontrollera ytan för eventuella ojämnheter eller bubblor. Om nödvändigt, upprepa processen.

FAQ golvavjämning

Vad är golvavjämning

Golvavjämning är en process där en speciell massa appliceras på ett golv för att skapa en jämn och slät yta.

Hur många liter blir en säck flytspackel?

Detta kan variera beroende på produkt, men generellt kan en 25 kg säck ge cirka 15 liter avjämningsmassa.

Hur lång tid ska flytspackel torka?

Torktiden kan variera beroende på produkt och miljöförhållanden, men generellt bör du vänta minst 24 timmar innan du går på ytan.

Hur länge ska primer torka innan flytspackling?

Det rekommenderas att låta primer torka i minst 2-4 timmar innan du applicerar flytspackel, men detta kan variera beroende på produkt.

Varukorg
Rulla till toppen